TUNISKO 2005

Dovolená s orientálním tancem

Po výborných zkušenostech z loňského roku jsme se rozhodli, že dovolenou v Tunisku zopakujeme. Opět jsme využili služeb cestovní kanceláře AZUR REIZEN, která pro nás v tomto roce vybrala hotel v oblasti Hammametu. Odlétali jsme v pátek 24.5. dopoledne z Ruzyňského letiště. V odpoledních hodinách jsme přistáli na letišti v Monastiru a odtud nám trvala asi hodinu cesta do hotelu CARIBIEN WORLD TANFOUS*** nedaleko Hammametu. Hotel se rozkládal v krásně upravené zahradě vedle pláže. Těsně u hotelu byl relaxační bazén s lehátky, v zahradě u pláže byl bazén s tobogány a skluzavkami

Lekce orientálního tance byly intenzivní, tančilo se ráno i odpoledne. Pokročilé studentky si vyzkoušely různé styly orientálního tance, včetně karšílamy a tuniského tradičního tance, také cikánského nebo afrického tance. Tančily se závojem a naučily se veselý svižný egyptský tanec. Začátečnice si kromě základů orientálního tance zkusily některé prvky se závojem a také africký a cikánský tanec

A jak jsme trávili volný čas?
Přes den jsme se mohli opalovat a povalovat u moře na pláži nebo u hotelového bazénu. Komu se zdálo, že má málo pohybu, mohl využít nabídky animačního programu a zatančit si salsu nebo třeba zacvičit aerobic. Večer jsme chodili jsme na diskotéku nebo jsme sledovali animační programy v hotelu. Někteří z animátorů byli skvělí tanečníci i baviči, a my jsme se bavili také.

Jídlo v hotelu bylo výborné. Měli jsme stravování formou all inclusiv. Když jsme přišli do restaurace, nevěděli jsme, co dřív ochutnat.

Měli jsme možnost navštívit folklórní večer, který se konal ve velkém stanu nedaleko našeho hotelu. Podávalo se tradiční tuniské jídlo a tuniské víno, hrála živá folklórní hudba a na programu byla různá vystoupení. Tanečnice tančily tradiční tuniský tanec, viděli jsme fakíra a další umělce.

Náš hotel se nacházel v blízkosti města Hammamet. Původně rybářské městečko vzniklo ve 13.století. Za hradbami z 15.století se skrývá stará část města - medína. Z vysoce opevněné pevnosti (kasba) je nádherný výhled na medínu s mešitou a celý hammametský záliv, na obzoru lemovaný vrcholky pohoří Atlas. Nejvýznamnějšími památkami v medíně jsou Velká mešita a mešita Sidi Abdel Khader. V medíně je tržiště s mosaznými předměty a koberci. Za zmínku stojí také muzeum se sbírkou tradičních tuniských krojů.

Necelou hodinu cesty severně od Hammametu leží hlavní město Tuniska - TUNIS. Někdo z nás se tam vydal na jednodenní výlet s místní cestovní agenturou, tři z nás jsme se tam vypravily samy na 2 dny.
Tunis byl založen kolem roku 1000 př.n.l. . Jeho význam vzrostl v 7.stol., kdy bylo nedaleké Kartágo dobito a zničeno Araby. V té době se stává Tunis jedním z nejvýznamnějších hospodářských a kulturních center severní Afriky. V současnosti se město skládá ze dvou stylově velmi odlišných částí - staré muslimské medíny a moderní metropole, která medínu obklopuje. Medína se skládá ze spleti klikatých uliček s četnými tržišti. Jednotlivé ulice se specializují na určité druhy zboží, jako například koberce, zlato, stříbro, koření, látky, parfémy, mosazné a měděné tepané nádoby, kůže atd.
A co si nesmíte nechat ujít? Je to určitě muzeum Le Bardo, romantická čtvrť Sidi Bou Said a Kartágo.

MUZEUM LE BARDO
Exponáty a mozaiky jsou umístěny v krásných interiérech starého paláce postaveného v duchu typické islámské architektury, která je stejně zajímavá jako samotné vystavované předměty. Je zde vystavena největší sbírka římských mozaik a jedna z nejkrásnějších sbírek římského, kartaginského a islámského umění na světě.

SIDI BOU SAID
Malebná čtvrť proslulá svou modrobílou architekturou. Můžete strávit romantický večer posezením v jedné z mnoha kaváren, které jsou ve starých domech i na terasách nad přístavem. Je odtud nádherný výhled na celé město.

KARTÁGO
Kartágo je jednou z nejznámějších čtvrtí v Tunisu. Kromě historických památek a vykopávek je známo tím, že jsou zde postaveny krásné luxusní vily v zahradách obklopené zelení a je zde sídlo prezidenta.
Kartágo - bývalý starověký přístav se rozkládá na březích Tuniského zálivu. Bylo založeno Féničany v roce 814 př.n.l. V 6. stol. př.n.l. si Kartaginci podmanili velkou část severní Afriky, Sicílii Sardinii. S růstem námořní síly se Kartágo stalo jednou z nejvýznamnějších velmocí v západním Středomoří. Předpokládá se, že na vrcholu jeho slávy zde žilo asi 700000 obyvatel.
Kartágo se dostalo do konfliktu s rozpínajícím se Římem a v sérii vleklých punských válek bylo nakonec poraženo. V r.145 př.n.l. Římané Kartágo zcela zničili. Později na jeho troskách bylo založeno město římské, které však bylo v roce 698 dobito Araby.
Na pahorku Byrsa můžeme shlédnout pozůstatky punských domů a mnoho zajímavých exponátů uložených v muzeu, u moře potom trosky Antoniových lázní.

Většina z nás využila možnosti dvoudenního výletu na Saharu.
Naší první zastávkou byl El Jem, kde se nachází největší koloseum v severní Africe. Potom jsme pokračovali přes mořskou oázu Gabes do Matmaty, která je známá podzemními obydlími berberů - tzv. tryglodyty. Z Matmaty jsme jeli dále na jih a blížili jsme se k Sahaře. Dorazili jsme do hotelu v oáze Douz, které se říká brána Sahary. Po odpočinku u hotelového bazénu jsme se vydali na projížďku pouští na velbloudech. Bylo krásné a jasné počasí.

Druhý den brzy ráno, ještě za úsvitu, jsme vyjeli k solnému jezeru Chot El Jerid. Právě svítalo a na solné jezero byl krásný pohled. V Touzéru jsme přesedli na jeepy a pokračovali do horských oáz Chebika a Tamerza. V oázách s palmovými háji jsme měli čas na jejich prohlídku a mohli jsme se i osvěžit v jezírkách, do kterých spadaly vodopády z horských potoků, nebo nakoupit suvenýry u stánků. Jeepy jsme pokračovali podél hranice s Alřírskem až do městečka Metlaoui a odtud jeli dál autobusem do města Kairouan. V Kairouanu je velmi stará a rozlehlá mešita. Kromě toho je Kairouan znám výrobou nádherných ručně dělaných koberců z velbloudí vlny, ovčí vlny nebo hedvábí. Na každém koberci byl vetkán krásný pestře barevný ornament.

A byl tu pátek 3.6., den našeho odletu.
Dovolená v Tunisku 2005 se opět velmi vydařila a tak se těšíme na tu příští.